Varig tilrettelagt arbeid - VTA

 
 

Gjennom VTA får du tilbud om en trygg og tilrettelagt arbeidsplass med arbeidsoppgaver tilpasset deg og dine behov. Vårt mål er at arbeidet skal oppleves meningsfullt for deg, og bidra til at du får utvikle dine ressurser og ferdigheter knyttet til arbeidslivet. Vi har arbeidsoppgaver blant annet innenfor disse områdene:

 • Industriell treproduksjon
 • Vaskeri for institusjon/hoteller mm.
 • Trykkeri
 • Gartneri
 • Catering
 • Kantinearbeid
 • Butikk
 • Kundebehandling
 • Tøysortering
 • Pakkeoppdrag
 • Monteringsoppgaver

 

I VTA er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skrives konktrakt for arbeidsforholdet hos oss.