Ringer i vannet

 

Om Ringer i vannet

"Ringer i Vannet" er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære bedrifter.

Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på. Mens man før lette etter jobber som passet til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. Ringer i Vannet er på denne måten skreddersydd for næringslivet. Gjennom rekruttering fra arbeid- og inkluderingsbedrifter skal bedriftene i større grad få dekket sitt behov for arbeidskraft.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker vil nyte godt av et Ringer i Vannet samarbeid. Gjennom kostnadsfri kartlegging av bedriften, hjelper vi deg med å finne nye arbeidstakere som er egnet for nettopp din bedrift.

NHO’s medlemsbedrifter kan bli kjent med våre kandidater gjennom en praksisperiode. Praksisperioden medfører ingen arbeidsgiveransvar for kandidaten, og skulle praksisforholdet ikke fungere kan arbeidsgiver avslutte praksisen på dagen, UTEN at det utgjør merarbeid for deg og din bedrift. Kandidaten vil i de fleste tilfeller være på Arbeidsavklaringspenger (AAP), og bedriften vil på grunnlag av dette ikke ha noen lønnsutgifter i praksisperioden.

Et tett samarbeid mellom din bedrift og arbeid- og inkluderingsbedriften vil også kunne gi merverdi i form av bistand til oppfølging av langtidssykemeldte, intern attføring, rådgivning og veiledning i forhold til IA-arbeid, m.m. Gjennom et Ringer i Vannet samarbeid kan du og din bedrift bidra til et viktig samfunnsansvar, og få nye medarbeidere på en trygg og forutsigbar måte.

Hvis nettopp din virksomhet ønsker å vite mere om «Ringer i Vannet» kan du kontakte:
 

Jobbveileder April Ann Reigstad
april@setpro.no
Telefon: 469 75 180

Du kan også lese mer om Ringer i vannet ved å klikke på bildet under.