Oppfølging

 
 

Oppfølging er et tiltak for deg som er sykemeldt eller jobbsøker, og som trenger individuelt tilrettelagt bistand for å beholde eller få ordinært lønnet arbeid. Oppfølgingstiltaket er også et tiltak for arbeidsgivere som trenger hjelp med å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i jobb.

Sykemeldt?
For mange sykemeldte kan veien tilbake til det ordinære arbeidslivet være tøff. I oppfølgingstiltaket tilbyr vi deg en skreddersydd individuell oppfølging, som vil gjøre veien tilbake til arbeid enklere. Du vil få bistand til:

 • Kartlegging - hva vil føre deg tilbake til jobb?
 • Opprette dialog og samarbeid med arbeidsgiver
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Å komme i kontakt med viktige samarbeidspartnere
 • Veiledning og tilpasset karriereveiledning
 • Å finne ny jobb
 • Skreddersydd opplæring

Jobbsøker?

Som jobbsøker kan det være vanskelig å se de mulighetene man har. Kanskje har du allerede søkt mange jobber, eller trenger hjelp til å skrive en søknad som vil være attraktiv på arbeidsmarkedet? I oppfølgingstiltaket tilbyr vi deg en skreddersydd individuell oppfølging, slik at du raskere kommer ut i det ordinære arbeidslivet. Du vil få bistand til:

 • Fokus på dine jobbmuligheter
 • Å komme i kontakt med bedrifter
 • Karriereveiledning
 • Skrive CV og jobbsøknad
 • Arbeidsrelatert opplæring
 • Nettverkskartlegging
 • Etablere arbeidspraksis

 

Våre jobbveiledere har bred erfaring og solid kompetanse innen tilrettelegging, veivalg, arbeidsmarked og inkludering.