Setpro leverer tjenester til kommunene i vakre Setesdal; Bykle, Valle, Bygland, Evje & Hornnes og Iveland.

Vi har produksjonslokaler i Valle og på Evje. I tillegg har vi kontorer i Evje sentrum.

Vi ønsker å bidra til å gi gode opplevelser i arbeidslivet!

 

Til grunn for det arbeidet vi utfører ligger de etiske retningslinjene vi fremmer og styrer etter.

Disse er viktige for oss!

styret i setpro


Anne Sofie Opsahl Hornnes
Leder -  Evje og Hornnes kommune

Kåre Einar Larsen
Nestleder - Bygland kommune

Lars Ivar Gjørv
Styremedlem - Iveland kommune

Vidar Johnsen
Styremedlem - Bykle kommune

Laila B Rysstad
Styremedlem - Valle kommune

Charlotte Wehus Amundsen
Styremedlem - Ansattes representant