Setpro har vært en viktig plass for meg

wbxdgs_d17u-ilya-pavlov.jpg
 
 

Setpro har vært en viktig plass for meg. Gjennom Setpro har jeg fått prøvd meg ut i arbeidslivet. Jeg har fått arbeidserfaring her i Norge. Setpro hjelper deg. Setpro er sted for alle folk. Du får en egen veileder. Veilederen er der for hjelpe deg. Du og veilederen lager en plan sammen for hva som skal skje videre.

Det første som skjer etter at NAV har henvist deg til Setpro er du skal få egen veileder. Dere to setter dere ned og snakker sammen. Så prøver dere sammen å lage et opplegg for veien videre. I denne fasen er det viktig å finne ut hva som skal til for å komme seg ut i arbeidslivet eller utdanning. Kanskje har du problem med helsen din, men du får hjelp. De sender deg ikke bare hjem. De hjelper deg videre. Dere snakker sammen om hva du ønsker, hva du kan og hvilken type arbeid du vil ha. Her kan du får mye informasjon om hvilke jobber som passer for deg. Kanskje blir du også bedre kjent med deg selv? Setpro kan hjelpe deg til å få en praksis, slik at du kan få erfaring innenfor jobben du vil ha. Setpro kjenner mange bedrifter, og for meg har dette gjort det enklere å få praksis enn når jeg har gått alene for å spørre. Ofte begynner du med tre måneder i praksis, men det kan også bli lengre – og hvis du er flink og de har mulighet til å ansette deg – så får du jobb!

Hvis du er usikker om du klarer å jobbe eller hvor mye, kan du kanskje jobbe noe på de ulike avdelingene hos Setpro. Da kan du få kjenne hvordan du fungerer i en jobb. Hvis du spør meg hva du kan gjøre på Setpro, vil jeg svare at de for eksempel på Evje har treavdeling, vaskeri, gartneri og butikk og i Valle har de trykkeri, mat og vedproduksjon. Her kan du jobbe for eksempel noen uker, og få sett hvordan helsen din er, prøve ut og finne ut hva som kan gjøres videre.

Her ser du hvorfor Setpro er viktig for dem som ønsker å komme ut i arbeidslivet.

 

Zeyan M. Bage