I 2018 skal vi få enda flere i jobb

Vår dyktige daglig leder, Jan Gunnar Østerhus, ønsker også å bidra litt på bloggen vår. Første innlegg ut er en kronikk han og flere andre ledere av arbeid- og inkluderingsbedrifter i Agder har skrevet.

arbeid_inkludering-1030x439.jpg

Måten vi som arbeid- og inkluderingsbedrifter jobber på har dokumentert effekt for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne i jobb. I 2018 vil vi gjøre mer av det som virker for at enda flere som sliter i arbeidslivet i vår region skal få nye jobbmuligheter.

Av
Stein Asle Johnsen, Daglig leder i Amento, Lyngdal,
Ronny E. Olsen, Daglig leder i Mindus, Mandal
Tor Arve Monan, Adm.dir. Varodd, Kristiansand,
Jan Gunnar Østerhus,  Daglig leder i Setpro, Setesdal,
Monica Bergin Grimstad, Daglig leder i Avigo, Lillesand,
Øyvind Vedal, Daglig leder i Durapart, Arendal
 

I 2017 har våre bedrifter hjulpet 512 personer i jobb, og 115 personer til utdanning. Vår bransje, som teller 100 bedrifter i Norge, vil på landsplan formidle om lag 9 000 i jobb i 2017, en økning på nesten 2 000 fra 2016. Dette til tross for at langt fra alle 100 bedrifter har levert tiltak der jobb er målsettingen. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er betydelig da disse 9 000 er personer med nedsatt arbeidsevne, med andre ord personer som blant annet av helsemessige utfordringer har havnet på utsiden av arbeidsmarkedet. Hva det betyr for den enkelte og samfunnet at flere finner veien til jobb i stedet for uføretrygd, kan knapt måles. Regjeringens perspektivmelding understreker nettopp betydningen av at flere i denne gruppen kommer i jobb, som det viktigste virkemiddelet for å opprettholde dagens velferdsnivå.

Arbeidsinkludering er ikke kjappe løsninger, men basert blant annet på et omfattende tillitsbasert samarbeid med arbeidsgivere. NTNU har nettopp evaluert prosjektet «Ringer i Vannet», som er et samarbeidsprosjekt mellom NHO og Arbeid- og Inkluderingsbedriftene. Prosjektet har vært basert på å høste av erfaringene vår bransje har gjort for å få flere i jobb, og deretter utvikle en systematisk metodikk basert på hva som er viktig for arbeidsgivere når de ansetter en person som kanskje har flere huller i CV-en.  Det unike med metodikken er at vi ikke bare tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, men tar like mye utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft.  Vi finner aktuelle jobbklare kandidater til bedrifter med et rekrutteringsbehov. Bedriftene har i forkant tegnet rekrutteringsavtaler og sagt seg villig til å forsøke å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevne. Bedriftene får ønsket og etterspurt arbeidskraft som passer for bedriften og tett oppfølging hele veien gir trygghet.

NTNU-undersøkelsen viser at 57% av NHO-bedriftene som har svart, sier at de ikke ville rekruttert disse personene uten denne tryggheten som dette gir. For å oppnå en vellykket arbeidsinkludering er det viktig å ikke skuffe arbeidsgiveren. Grunnplanken i dette samspillet er at vi kjenner våre kandidater etter grundig kartlegging, opplæring og arbeidstrening i vår egen Arbeid- og Inkluderingsbedrift. NTNU dokumenterer at 84% av arbeidsgiverne stoler på oss og våre vurderinger av om personen passer. 77% svarer at kandidatene matchet godt bedriftenes behov og 74% svarer at kandidatene innfridde forventningene. Alle som jobber med rekruttering ser at dette er god treffsikkerhet generelt, og det er spesielt bra med tanke på at dette er personer som i utgangspunktet var på utsiden av arbeidsmarkedet.

Som en forlenget arm av NAV, har vi et ansvar på vegne av samfunnet for å få flere i jobb. NTNU peker på at et ubyråkratisk mellomledd er ekstra godt egnet til å gi arbeidsgiverne og kandidatene i denne målgruppen den nødvendige oppfølgingen som skal til for å lykkes. Sammen med NAV og næringslivet skal vi i 2018 åpne enda flere dører til jobb for personer som har slitt i arbeidslivet.

Otra IL spiller andre gode

Vi er helt avhengige av gode samarbeidspartnere for å kunne gjøre jobben vår på en god måte. Vi ønsker å bruke bloggen vår til å vise frem våre partnere - det arbeidet de gjør og hvordan samarbeidet vårt fungerer. Først ut er vår alles kjære Otra IL.

Otra IL er Aust Agder største idrettslag, årets idrettslag i hele Agder 2017 og en bauta i kommunen og området rundt. Idrettslaget tar et tydelig folkehelseansvar og klarer etter vår mening godt å følge sin visjon om å arbeide for at barn og unge skal drive aktivt med idrett  - og å skape et godt miljø for alle medlemmer. Otra IL har et rikt idrettstilbud til sine medlemmer! Idrettslaget er med andre ord gode på å ta samfunnsansvar, og det er de også i møte med oss i Setpro.

Samarbeidet vi har med Otra IL har vart i mange år, og det er sjelden at vi får et nei når vi tar kontakt når det gjelder praksisplasser og arbeidsoppgaver. Særlig har vi fått god hjelp fra Otrahallen helse- og treningssenter og mange av de ulike undergruppene i idrettslaget. Og de har hatt god hjelp fra oss også, skal vi tro daglig leder i idrettslaget Tony Halsall. Han forteller at deltakere vi har hatt inne i praksis har vært en ressurs, om det har vært i eksempelvis idrettshallen eller hoppbakken . Arbeidet som er utført er viktige samfunnsoppgaver, og er et godt bidrag til fellesskapet. Tony sier at samarbeidet er helt topp, og synes det er veldig fint hvis samarbeidet fortsetter. Vi er helt enig i dette - takk for samarbeidet, vi gleder oss til fortsettelsen!

otralogo.jpg

Bli kjent med Kurt!

kurt.jpg

Kurt Louis Høyland

58 år, avdelingsleder

Gode egenskaper
-
Alltid gode kommentarer
- Morsom!
- Stabil og beholder roen i de fleste situasjoner
- Kreativ
- Opptatt av andres ve og vel

Interesser: Mine interesser er motor og veteranbil, særlig Peugeot
Det beste med å jobbe på Setpro: Liker at mangfoldet er stort i Setpro!

Fra Sola til Setpro

Screenshot-2018-2-13 Gunn Helene Neset.png

Gunn Helene Neset

39 år, jobbveileder

Gode egenskaper:
- Liker å sove lenge og sitter lenge på jobb utover ettermiddagen
- Faglig dyktig, hygglig og omgjengelig
- Smittende latter
- Forståelsesfull
Interesser: Det må jo være min nyinnkjøpte hytte som er min største fritidsinteresse nå.
Det beste med å jobbe på Setpro: Det beste med å jobbe på Setpro er det gode arbeidsmiljøet, og det å kunne hjelpe folk ut i jobb.

Rosemaleren i treavdelingen

Leif+Thorkel.jpg

Leif Thorkel Sollie

56 år, arbeidsleder

Gode egenskaper:
- Rolig og lun
- Snill og ærlig
- Flink med alle typer mennesker, og lett å samarbeide med
- God på rosemaling
Interesser: Camping, foto, rosemaling og reiser - spesielt opplevelsesturer
Det beste med å jobbe på Setpro: Det beste med å jobbe på Setpro er for det første menneskene og miljøet. For det andre liker jeg godt å få jobbe innenfor mitt eget fagfelt.
 

Kongen av pre-kutt!

harald.jpg

Harald Jacobsen

40 år, produksjonsleder

Gode egenskaper:
- Alltid blid og hyggelig
- Kreativ
- Løsningsorientert: aldri noe som er et problem
- Flink til å gi komplimenter kolleger
Interesser: Interessene mine er hovedsaklig jakt, tur i skog og mark, og reise. Når det gjelder reiser foretrekker jeg spennende opplevelsesturer fremfor strandlivet.
Det beste med å jobbe på Setpro: Det beste med å jobbe på Setpro er å føle at du hjelper folk, og det kjekkeste med jobben er når du lykkes med dette.

Hils på Nils!

Nils+Gjermund.jpg

Nils G. Østerhus

59 år, leder Ressus

Gode egenskaper:
- Har alltid et godt svar på utfordrende spørsmål
- Lun type, blir ikke lett vippa av pinnen
- Har alltid en morsom historie på lager
Interesser: Det å reise på tur er en interesse, men også det å lese noe interessant som gir meg noe. Med andre ord å utvide horisonten.
Det beste med å jobbe på Setpro: Det beste å jobbe på Setpro er først og fremst at det er et meningsfullt arbeid, i tillegg til at det er interessant å jobbe med mennesker. For det andre er det sosialt i den forstand at man er sammen med mennesker hele tiden. Det gode arbeidsmiljøet på Setpro er også av stor betydning.

Stevens vei tilbake til arbeidslivet

Steven.jpg

Etter fire år på arbeidsavklaringspenger og etter flere ulike praksisutplasseringer, ble Steven søkt inn i tiltaket Oppfølging hos Setpro AS i juni 2017. Her var Stevens mål å finne en reell yrkesretning, samt få fast jobb tilpasset hans helseutfordringer. Syv måneder etter oppstart er Steven blitt fast ansatt i en 100% ordinær stilling som produksjonsmedarbeider hos Skilt og Gravering AS.

Steven har bachelor i digitale medier, i tillegg til at han har utdannelse innenfor bygningsteknisk tegning. Han har tidligere erfaring fra dette feltet, hvor han bl.a. har jobbet som prosjektleder innenfor grafisk design og markedsføring, samt som grafisk- og multimediadesigner. Steven har imidlertid helsemessige utfordringer knyttet til ryggsmerter, og har på bakgrunn av dette hatt utfordringer med å finne en jobb han kan fungere optimalt i. Kort tid før innsøkingen i Oppfølgingstiltaket hadde Steven begynt å tenke på om han kom til å ende opp som ufør. 

I juni 2017 begynte samarbeidet mellom Steven og Setpros jobbveileder April Ann Reigstad. Steven fremstod som en svært ressurssterk mann med både god utdannelse og arbeidserfaring. Han hadde et ønske om å få en jobb hvor han kunne benytte seg av sin kompetanse, og jobbveileder kom derfor med forslag til mulige praksisplasser. I underkant av en måned i tiltaket hadde Steven oppstart i praksis hos Skilt og Gravering AS.

Etter ca. fem måneder i praksis hos Skilt og Gravering informerer daglig leder, Lasse Skov-Skov, om at de ønsker å ansette Steven i en 100% fast stilling som produksjonsmedarbeider fra og med 1. januar 2018. Daglig leder forteller at han synes samarbeidet med Setpro har vært veldig bra. Opplegget rundt praksis har vært enkelt å forholde seg til som arbeidsgiver, og oppfølgingen av både arbeidsplass og arbeidstaker har vært god.

I den tiden Steven har vært i praksis har han merket lite til ryggplagene, og han er selv overrasket over hvor bra det har gått. Steven ser nå mye lysere på fremtiden, og er svært fornøyd med å fungere så godt at han klarer å stå i en 100% jobb innenfor et felt han interesserer seg for.

Steven forteller at «det var ikke enkelt å finne en arbeidsplass med den rette variasjonen og kombinasjonen av arbeidsoppgaver for meg og min helsesituasjon. Tidligere har jeg ikke kunne fungere mer enn noen få timer om dagen, og til tider ikke i det hele tatt. Situasjonen så veldig mørk ut, men under det første møtet mellom NAV, Setpro og meg kunne jeg se at representanten fra Setpro allerede hadde en bedrift i tankene. Etter en forlenget praksis ble jeg fast ansatt i 100% , noe hverken jeg eller andre trodde var mulig».

Vi i Setpro er svært imponert over innsatsen som Steven har lagt ned den tiden han har vært i oppfølgingstiltaket, og ønsker å gratulere Skilt og Gravering AS med en motivert, arbeidsom og dyktig medarbeider.

 

Skilt+og+Gravering.png

Zeyans erfaring

wbxdgs_d17u-ilya-pavlov.jpg

En av våre deltakere skrev i 2017 om hvordan hun opplevde å få oppfølging av Setpro. Vi tenker at Zeyan skriver godt om hva Setpro kan bety for personer som står utenfor arbeidslivet. 

Setpro har vært en viktig plass for meg. Gjennom Setpro har jeg fått prøvd meg ut i arbeidslivet. Jeg har fått arbeidserfaring her i Norge. Setpro hjelper deg. Setpro er sted for alle folk. Du får en egen veileder. Veilederen er der for hjelpe deg. Du og veilederen lager en plan sammen for hva som skal skje videre.

Det første som skjer etter at NAV har henvist deg til Setpro er du skal få egen veileder. Dere to setter dere ned og snakker sammen. Så prøver dere sammen å lage et opplegg for veien videre. I denne fasen er det viktig å finne ut hva som skal til for å komme seg ut i arbeidslivet eller utdanning. Kanskje har du problem med helsen din, men du får hjelp. De sender deg ikke bare hjem. De hjelper deg videre. Dere snakker sammen om hva du ønsker, hva du kan og hvilken type arbeid du vil ha. Her kan du får mye informasjon om hvilke jobber som passer for deg. Kanskje blir du også bedre kjent med deg selv? Setpro kan hjelpe deg til å få en praksis, slik at du kan få erfaring innenfor jobben du vil ha. Setpro kjenner mange bedrifter, og for meg har dette gjort det enklere å få praksis enn når jeg har gått alene for å spørre. Ofte begynner du med tre måneder i praksis, men det kan også bli lengre – og hvis du er flink og de har mulighet til å ansette deg – så får du jobb!

Hvis du er usikker om du klarer å jobbe eller hvor mye, kan du kanskje jobbe noe på de ulike avdelingene hos Setpro. Da kan du få kjenne hvordan du fungerer i en jobb. Hvis du spør meg hva du kan gjøre på Setpro, vil jeg svare at de for eksempel på Evje har treavdeling, vaskeri, gartneri og butikk og i Valle har de trykkeri, mat og vedproduksjon. Her kan du jobbe for eksempel noen uker, og få sett hvordan helsen din er, prøve ut og finne ut hva som kan gjøres videre.

Her ser du hvorfor Setpro er viktig for dem som ønsker å komme ut i arbeidslivet.

Zeyan M. Bage