84% ikke lengre på sosialhjelp!

I dag var en av våre jobbveiledere, Gry Fossan, i Evje og Hornnes' kommunestyre for å presentere Aktiv - et tiltak vi leverer til kommunen. NAV henviser deltakere til Setpro, der målgruppa er personer som mottar sosialhjelp. Vi fikk presentert de gode resultatene våre til fornøyde tilhørere i kommunestyresalen. 

Aktiv ble startet høsten 2014 nettopp på initiativ fra kommunestyret for å gi NAV et virkemiddel for å stille vilkår til sosialhjelp. Kommunestyret fikk høre at Aktiv fungerer! Hele 84 % av deltakerne i perioden 2014 og 2017 hadde andre inntektskilder enn sosialhjelp da de sluttet i tiltaket (Eksempel på andre løsninger; andre ytelser i NAV, jobb, utdanning) Det er mange penger spart for Evje og Hornnes kommune!

Grunnen til at vi har fått så gode resultater tror vi er fordi vi jobber tett med dyktige folk i NAV, at forpliktelse til aktivitet bidrar til mestring, samt at vi har individuell og tett oppfølging av hver enkelt deltaker. Vi takker kommunen for at vi får være leverandør for Aktiv, og vi er motivert for fortsette å skape positive resultater i fremtiden!

Aktiv fungerer! Kun 16 % av deltakerne i perioden 2014-2017 var fortsatt på sosialhjelp da de ble avsluttet i tiltaket. 

Aktiv fungerer! Kun 16 % av deltakerne i perioden 2014-2017 var fortsatt på sosialhjelp da de ble avsluttet i tiltaket.