Stammespråket

lol.png

Vi som jobber i denne bransjen slenger ofte bokstaver rundt oss, som for mange er helt uforståelige. Vi glemmer fort at bokstavene ikke har betydning for folk flest. "Jeg jobber med AFT på Setpro" eller "Han er i tiltaket VTA", er det ikke sjeldent man kan høre komme ut fra munnen til en Setproansatt. "Hva jobber du med sa du" er en respons vi er blitt altfor vant til å få. Noen ganger prøver vi å rette opp med å si Arbeidsforberedende trening, eller tenker at ordene Avklaring, Aktiv og Oppfølging forklarer seg selv. Men er vi ærlige med oss selv, husker vi vel kanskje at det var vanskelig å forstå dette selv da vi var nye i jobben. Vi forstår at dette er "stammespråket" vårt, og det er kanskje litt oppklarende at vi tar oss tid til å forklare hva vi driver med i tillegg til produksjonen, i setninger og ikke bokstavform, vel og merke. For egentlig er det ganske enkelt, dersom vi bare tar oss tid til å snakke i hele setninger!

Helt kort; Setpro og andre lignende bedrifter som oss, selger tjenester (kalt tiltak) til NAV. Tiltakene er ulike når det gjelder både formål, varighet, krav (til oss og til deltaker), hvor mye veileder skal følge deltaker opp og lignende. Tanken bak dette er å anerkjenne at vi mennesker er ulike, har forskjellig behov - og derfor trenger et tilbud fra oss som er skreddersydd den enkelte. Opplegget blir med andre ord ulikt alt ettersom hvilke tiltak NAV har søkt personen inn i. Er du med? For eksempel vil kontakten med oss være veldig ulik dersom du er deltaker i VTA (Varig tilrettelagt arbeid) eller i Oppfølgingstiltaket. 

Likevel; felles for alle tiltakene er at vi legger oss i selen for å gjøre det som kreves for at den enkelte skal nå sitt mål og for at NAV skal bli fornøyd med oss som leverandør. For det er dette vi lever av - og vi vil gjøre jobben vår bra!

Ønsker du mer informasjon om de ulike tiltakene vi jobber med, kan du trykke her.

bokstaver.jpg