Praksis - Et glitrende samarbeid!

I Setpro samarbeider vi tett med næringslivet, slik at deltakerne våre kan få opplæring og lære der det gjøres best - hos fagfolk som kan sin bransje!

I Setpro samarbeider vi tett med næringslivet, slik at deltakerne våre kan få opplæring og lære der det gjøres best - hos fagfolk som kan sin bransje!

Vi i Setpro arbeider på flere arenaer enn hva som ved første øyekast kanskje er synlig. Vi er svært stolte av våre arbeidsplasser som UNIK, vaskeri, industriell treproduksjon og alt det flotte avdelingen i Valle får til. Likevel forsøker vi i størst mulig grad å bruke det ordinære arbeidslivet når deltakere hos oss skal ha en praksisperiode, om det er for å komme ut i jobb eller for å kartlegge arbeidsevne.

Hvorfor? Blir det ikke fort bare utnytting slik en kan få inntrykk av i mediene? Setprobloggen tok en prat med jobbveileder Charlotte Wehus Amundsen for å undersøke dette nærmere.

Prakisplasser fungerer
Praksisplasser er viktig - for det er slik vi får mennesker i jobb, forteller Charlotte. I alle våre formidlingstiltak jobber vi for å ha 100 % av våre deltakere i det ordinære næringsliv. For det er nettopp dette verktøyet som hjelper oss med å få folk ut i jobb. Da er god dialog med lokale bedrifter gull! understreker Charlotte.

Når det er sagt, er jobbmatch helt sentralt for å lykkes, fortsetter Charlotte. Bedriften må ha et behov, og kandidaten må inneha evnene som skal til for å mestre jobben. For det andre er det viktig at bedriften følger arbeidsmiljøloven, har et ønske om inkludering og kan bidra enten med jobb i andre enden eller kompetanse.

Vi er der fra start til slutt
Vår suksessfaktor er at vi har tett oppfølging av deltakere og bedrift. Vi er tilgjengelige både for arbeidsgiver og deltaker, på telefon, mail og ved møter. Vi er opptatt av at begge parter skal oppleve samarbeidet som positivt og givende og da blir tilstedeværelse et nøkkelord. For de bedriftene som er redd for at dette kan virke enormt tidkrevende, er det viktig å påpeke at alt er individuelt. Vi tilpasser det slik at alle blir fornøyde.

Som jobbveileder forteller Charlotte at hun opplever viktigst for henne er å få mennesker i arbeid.  - Alle har noe å bidra med i samfunnet. Vi må finne det! Vi møter mennesker i sårbare og vanskelige situasjoner og da er det ekstra gøy å se hvor mye de blomstrer ved å være i jobb. Jobb gir selvtillit.

 

PS. Dette blogginnlegget er sponset av UNIK - ta en titt innom facebooksiden deres: https://www.facebook.com/UnikEvje/  og besøk den trivelige butikken i Evje sentrum.