Dølen Hotel - rom for alle

Hotell dølen.JPG

Det snart hundre år gamle hotellbygget rett ved Otra rommer mye historie og visjoner for fremtiden. Daglig leder, Else Haugland, forteller at de ønsker at hotellet med sin sentrale plassering skal være en arena og møteplass for alle. På hotellet er det ikke langt mellom alt det gode livet kan by på; god mat, gode smil og gode kultur - og musikkopplevelser. Da Else og hennes mann Øyvind overtok hotellet, ønsket de å drive det med en sosial profil. Else forteller at samarbeidet med Setpro, samsvarer fint med denne visjonen og har vært med dem siden oppstart. I dag har Dølen Hotel vært en flott inngangsport til arbeidslivet for mange av våre deltakere, og har i tilfeller også ført til ansettelse!

Det følger mye læring av å være en bedrift som åpner for dette, i følge Else. Hun sier at det har vært veldig verdifullt for hotellet å bli kjent med hver enkelt som har jobbet hos dem gjennom Setpro. Else fremhever det ansvaret man har som bedrift, ved å ta inn mennesker som står utenfor arbeidslivet. For henne er det viktig at arbeidet på hotellet gir mestringsfølelse for de som arbeider her. For å legge til rette for dette blir det blant annet utarbeidet en sjekkliste med konkrete arbeidsoppgaver for den enkelte som skal følges i løpet av arbeidshverdagen. På denne måten kan også selvstendighet i arbeidsutførelsen øves opp. Else opplever samarbeidet og oppfølgingen fra Setpro som god, og kan også tenke seg å gi flere mennesker en sjanse i fremtiden. Vi på Setpro setter utrolig pris på samarbeidet med Dølen, og har stor respekt for det samfunnsansvaret de tar.

NB! Det skjer stadig noe spennende på Dølen Hotel. Torsdag 3. mai entrer Hallvard Bjørgum og trioen 1982 scenen. Vi i Setpro oppfordrer alle til å ta turen denne kvelden! For overnatting og mer informasjon om hotellet: http://www.dolenhotel.no/no/