Ny tilværelse for Einar Langerak

Einar.jpg

Torsdag 12. april 2018 var en historisk dato på Setpro; Einar Langerak gikk av som den første alderspensjonisten i Setpros så langt 28 år lange historie. Dette synes vi er en stor bragd, og Einar fortjener all den hyllest han kan få for den innsatsen og det arbeidet han har lagt ned i, og for bedriften. 

Einar begynte sin karriere på Setpro allerede i 1996. Han var først ansatt som vikar ved det som før navneskiftet i 2001 het Byglandsfjord Verksted, før han gikk inn i en fast stilling 11. august 1997. 

Einar har vært det som vi på godt norsk kaller "poteten" i selskapet, og har vært benyttet i alle Setpros avdelinger. Tidligere har han blant annet arbeidet i Treavdeling og metallavdeling. Fra 2006/2007 har Einar vært tilknyttet gartneriet, aktivitetssenteret og delvis UNIK. Her har han gjort en strålende jobb, og vi kan med sikkerhet si at Einars kunnskaper rundt gartnerarbeid har vært til stor nytte for bygdas befolkning, og en inspirasjon for flere av Setpros ansatte. 

Einar er en person som virkelig har satt sine spor på Setpro, og hans gode vesen har hatt stor betydning for mange mennesker opp gjennom årene. Av kolleger blir han beskrevet som en lun og god mann, med mange gode råd og kloke ord. Det er alltid trygt og godt å ha Einar i nærheten, og han er aldri vond å be. Han stiller alltid opp, om det så er på tider det ikke kan forventes. Einar er uten tvil en faglig dyktig mann, som alltid ser løsninger fremfor problemer. Dette har vært til stor hjelp gjennom årene, og vil bli et stor savn i bedriften. 

Einar fortjener stor respekt for den jobben han har utført på Setpro i hele 21 år, og vi unner han virkelig den nye tilværelsen som pensjonist!