Tanker rundt CV-skriving

Flere av våre deltakere har deltatt på CV-verksted hos oss de siste dagene. Jobbveileder April Ann Reigstad, har hatt regien på innhold og gjennomføring. Setprobloggen tok en prat med henne rundt vanskelige spørsmål når det gjelder CV. For CV-skriving er neimmen ikke bare lett. Det vet alle som har satt seg ned for å utarbeide en i hu og hast. Og vanskeligere kan det fort bli dersom det er en stund siden du var i jobb. Kanskje du rett og slett har lite arbeidserfaring på toppen av det hele. Hva gjør man da? 

trent-erwin-338084-unsplash.jpg

April forteller at hun tenker at det viktigste man må tenke på når man skal begynne å skrive en CV er å ta seg god tid, og få en god oversikt over den erfaringen man har før man begynner å skrive. En CV kan fortelle mye om den personen som står bak. Gir du arbeidsgiver en ryddig og strukturert CV vil arbeidsgiver fort kunne lage seg et bilde av deg, og tenke at du er en ryddig og strukturert person. April forteller videre at om du imidlertid har en CV uten struktur, hvor det er mye skrivefeil og ulik skrift/skriftstørrelse er det stor sannsynlighet for at arbeidsgiver tenker at man er uryddig og uten struktur i en eventuell arbeidssituasjon.

Hva må man unngå i en CV?

  • Unngå skrivefeil. En CV som inneholder mange grammatiske feil, vil oppleves som slurvete og dette inntrykket vil videreføres til den som har skrevet CV-en.
  • CV-en skal IKKE inneholder uriktige opplysninger. Er mobilnummer, e-postadresse og adresse oppdatert? Dette kan gjerne være tilfelle dersom man har hatt en CV liggende over lengre tid.
  •  Unngå e-postadresser som ikke forteller noe om personen som eier den. Bruk navn som e-post adresse og ikke f.eks. solstråla@msn.no.

Tips:

  • Bruk tid på å formulere korte og konkrete setninger. Hvorfor bruke 30 ord på å få frem et budskap, dersom du kunne brukt 5 ord til det samme? Prøv å fang arbeidsgivers oppmerksomhet med rydde punkter, fremfor lange utsmykkede tekster.
  • Bruk venner, kolleger eller familie til korrekturlesing. Sitter man i flere timer å skriver en CV og leser gjennom den 10 ganger selv, vil du til slutt se deg blind på egne skrivefeil.

Å skrive CV med lite arbeidserfaring

Det vanskeligste med å skrive CV, trenger ikke alltid å være å få til et ryddig oppsett og gode nøkkelegenskaper, men det å faktisk ha noe å skrive. Vi arbeider med mange som faller utenfor arbeidslivet og skolegang av ulike årsaker. Dette ser ofte ikke særlig bra ut CVen. Evnen til å arbeide, være en god kollega og å utføre arbeidet godt, trenger ikke å være påvirket av at innholdet på CVen er tynt.

April sier hun tenker at det finnes mange ulike grunner til at hull i CV kan oppstå, og mange grunner er gode. Det som er viktig i en CV er imidlertid å gjøre disse hullene mindre synlige, og bruke dem til sin fordel. Først og frem sier April at hun mener at det er viktig å være ærlig. Har du et hull i CV som man tenker at en eventuell arbeidsgiver vil reagere på – forklar årsaken til hullet. Her gjelder det imidlertid å være smart. Du skal ikke fylle hullene med noe som er usant, da dette er noe arbeidsgiver fort vil kunne gjennomskue. Har man f.eks. stått utenfor arbeidslivet over en lengre periode på grunn av fysisk eller psykisk sykdom kan det være lurt å føre opp i CV at man i den gitte tidsperioden har vært utenfor arbeidslivet, og at man gjerne ønsker å forklare bakgrunnen for dette i et eventuelt intervju. Da er du ærlig med hvorfor det er hull i CV, men smart ved at du ikke utgir noe privat. På denne måten er det større sjanse for at arbeidsgiver vil kunne lese mellom linjene at det er personlige grunner som står bak hullet i CV-en, og at du ikke er redd for å redegjøre mer for dette på tomannshånd. Noe annet man kan gjøre, er å ta en telefon til stillingens kontaktperson og forklare nærmere – noe som kan øke sjansene for at du i stedet for å havne direkte i nei-bunken får en sjanse til å komme på intervju.  Til slutt må man prøve å vende situasjonen til sin fordel. Dette vil være mer aktuelt i et intervju, men kan også bruke under beskrivelsen av nøkkelkvalifikasjoner. Kanskje har en eventuell sykdom lært deg noe mer om hva som må til for å komme videre? Eller kanskje har du lært at målrettet arbeid og trening er viktig for å komme seg videre? Det kan til og med være at du har fått god kunnskap om ulike instanser og ulike systemer man må gjennom når man er syk og mottar stønad fra NAV?

Ergo: Snu det som har vært negativt i fortiden, til noe du kan bruke positivt i fremtiden!

April forteller videre at det er aldri noen garanti at arbeidsgiver vil ansette deg fordi du er ærlig, men etter hennes erfaring er sannsynligheten betraktelig større. Kanskje får du ikke jobb på første stillingen du søker på, men her er det viktig å huske på at det er helt normalt. Det trenger ikke å ha noe med at du var ærlig om situasjonen din i intervjuet, men rett og slett fordi andre kandidater hadde den erfaringen og kompetansen som bedriften så etter.

Setprobloggen takker April for praten og hennes gode refleksjoner rundt det vanskelige med CV-skriving! Vi vil oppfordre arbeidsgiver til å være åpne for å gi mennesker med lite innhold på CVen en ny sjanse - kanskje er det nettopp den arbeidstakeren du ser etter?