Sosionomstudentene fikk innblikk i Avklaringstiltaket

Denne uka har vi hatt besøk av sosionomstudenter fra Universitetet i Agder. Studentene fikk blant annet omvisning i bedriften og vi fikk snakka mye med dem om vår bransje og arbeidet vi gjør i det daglige. Studentene ble også presentert for en fiktiv case i tiltaket Avklaring. Dette for å få en helhetsforståelse av jobben vi utfører. Sosionomstudentene jobbet godt med casen, og vi fikk en god dialog om viktige elementer å være bevisst på når en arbeider som jobbveileder.

Sosionomstudentene på besøk: f.v Maren Kirkhus, Hanna Henriksen og Kristina Skjønhaug

Sosionomstudentene på besøk: f.v Maren Kirkhus, Hanna Henriksen og Kristina Skjønhaug

Et innhold tilpasset den enkelte

Vi valgte å lage en case knyttet til Avklaringstiltaket til studentene, da dette er et viktig tiltak for oss. Vi møter mange ulike mennesker gjennom Avklaring i løpet av et år. En Avklaring varer nemlig som regel bare i fire uker, men kan i noen tilfeller vare opp til 12 uker. Avklaringstiltaket er med på å kunne gi den enkelte og NAV en anbefaling på hvor veien går videre. Sluttårsakene i Avklaringstiltaket kan være mange; blant annet overgang til andre tiltak på Setpro som skal hjelpe bidra til å komme ut i jobb, samt kartlegge og dokumentere arbeidsevne for videre søknadsprosesser i NAV-systemet.

For oss er det viktig å holde frem at innholdet i avklaringstiltaket ikke er bestemt på forhånd. Jobbveileder og den enkelte som er søkt inn, legger alltid planen for tiden i tiltaket sammen, når det gjelder målsetting og måte å kartlegge det som er ønskelig. Vi ønsker at den enkelte skal oppleve at den har en styrende rolle i planleggingen!

Momenter i Avklaring kan for eksempel være:

  • Sammen utforske ressurser og styrker med hjelp av ulike samtaleverktøy
  • Karriereveiledning
  • Intervjutrening
  • Arbeidsutprøving
  • Mulige måter å legge bedre til rette på arbeidsplassen
  •  Egenbeskrivelse/loggføring

Etter at tiltaket er avsluttet skriver jobbveileder en rapport over hva som sammen er funnet ut  i løpet av Avklaringen. Denne får selvfølgelig den enkelte lese før den blir sendt til NAV, og har mulighet til å komme med innspill og kommentarer. Kanskje har en også lært seg selv bedre å kjenne i løpet av denne korte tiden?

Sosionomstudentene hadde mange gode innspill og tanker rundt hva som er viktig for å møte mennesker på en god måte. Det er ingen tvil om at de kommer til å gjøre en god jobb når de er ferdig utdannet, uavhengig om de velger å jobbe i vår bransje eller ikke.

Vi er takknemlige for at sosionomstudentene var på besøk denne uka, og viste interesse for hva vi holder på med! For vi er veldig stolte over arbeidsplassen vår og den jobben vi gjør!

c6hwehygpkm-fabrizio-verrecchia.jpg