I 2018 skal vi få enda flere i jobb

Vår dyktige daglig leder, Jan Gunnar Østerhus, ønsker også å bidra litt på bloggen vår. Første innlegg ut er en kronikk han og flere andre ledere av arbeid- og inkluderingsbedrifter i Agder har skrevet.

arbeid_inkludering-1030x439.jpg

Måten vi som arbeid- og inkluderingsbedrifter jobber på har dokumentert effekt for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne i jobb. I 2018 vil vi gjøre mer av det som virker for at enda flere som sliter i arbeidslivet i vår region skal få nye jobbmuligheter.

Av
Stein Asle Johnsen, Daglig leder i Amento, Lyngdal,
Ronny E. Olsen, Daglig leder i Mindus, Mandal
Tor Arve Monan, Adm.dir. Varodd, Kristiansand,
Jan Gunnar Østerhus,  Daglig leder i Setpro, Setesdal,
Monica Bergin Grimstad, Daglig leder i Avigo, Lillesand,
Øyvind Vedal, Daglig leder i Durapart, Arendal
 

I 2017 har våre bedrifter hjulpet 512 personer i jobb, og 115 personer til utdanning. Vår bransje, som teller 100 bedrifter i Norge, vil på landsplan formidle om lag 9 000 i jobb i 2017, en økning på nesten 2 000 fra 2016. Dette til tross for at langt fra alle 100 bedrifter har levert tiltak der jobb er målsettingen. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er betydelig da disse 9 000 er personer med nedsatt arbeidsevne, med andre ord personer som blant annet av helsemessige utfordringer har havnet på utsiden av arbeidsmarkedet. Hva det betyr for den enkelte og samfunnet at flere finner veien til jobb i stedet for uføretrygd, kan knapt måles. Regjeringens perspektivmelding understreker nettopp betydningen av at flere i denne gruppen kommer i jobb, som det viktigste virkemiddelet for å opprettholde dagens velferdsnivå.

Arbeidsinkludering er ikke kjappe løsninger, men basert blant annet på et omfattende tillitsbasert samarbeid med arbeidsgivere. NTNU har nettopp evaluert prosjektet «Ringer i Vannet», som er et samarbeidsprosjekt mellom NHO og Arbeid- og Inkluderingsbedriftene. Prosjektet har vært basert på å høste av erfaringene vår bransje har gjort for å få flere i jobb, og deretter utvikle en systematisk metodikk basert på hva som er viktig for arbeidsgivere når de ansetter en person som kanskje har flere huller i CV-en.  Det unike med metodikken er at vi ikke bare tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, men tar like mye utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft.  Vi finner aktuelle jobbklare kandidater til bedrifter med et rekrutteringsbehov. Bedriftene har i forkant tegnet rekrutteringsavtaler og sagt seg villig til å forsøke å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevne. Bedriftene får ønsket og etterspurt arbeidskraft som passer for bedriften og tett oppfølging hele veien gir trygghet.

NTNU-undersøkelsen viser at 57% av NHO-bedriftene som har svart, sier at de ikke ville rekruttert disse personene uten denne tryggheten som dette gir. For å oppnå en vellykket arbeidsinkludering er det viktig å ikke skuffe arbeidsgiveren. Grunnplanken i dette samspillet er at vi kjenner våre kandidater etter grundig kartlegging, opplæring og arbeidstrening i vår egen Arbeid- og Inkluderingsbedrift. NTNU dokumenterer at 84% av arbeidsgiverne stoler på oss og våre vurderinger av om personen passer. 77% svarer at kandidatene matchet godt bedriftenes behov og 74% svarer at kandidatene innfridde forventningene. Alle som jobber med rekruttering ser at dette er god treffsikkerhet generelt, og det er spesielt bra med tanke på at dette er personer som i utgangspunktet var på utsiden av arbeidsmarkedet.

Som en forlenget arm av NAV, har vi et ansvar på vegne av samfunnet for å få flere i jobb. NTNU peker på at et ubyråkratisk mellomledd er ekstra godt egnet til å gi arbeidsgiverne og kandidatene i denne målgruppen den nødvendige oppfølgingen som skal til for å lykkes. Sammen med NAV og næringslivet skal vi i 2018 åpne enda flere dører til jobb for personer som har slitt i arbeidslivet.