Hva vil jeg bli?

Som jobbveiledere møter vi mange ulike mennesker. Vi møter de som ikke vet hva de ønsker å jobbe med og som heller ikke vet hvilke interessefelt de har knyttet til arbeidslivet, vi møter de som vet hvilke interesser de har, men som ikke klarer å lande på et bestemt yrkesvalg. Og vi møter de som har jobbet i drømmeyrket hele livet, men som må finne en ny vei i livet på grunn av uforutsette hendelser. For å kunne bistå samtlige av disse menneskene med å finne en yrkesretning som det skal satses videre mot, har vi ulike verktøy vi kan benytte oss av. Verktøy som kan sette i gang nye tankeprosesser, og skape gode samtaler om et heller vanskelig tema. Et av de verktøyene vi benytter oss av her på Setpro er Solbergs interessetest.

Solbergs interessetest er et nettbasert karriereverktøy hvor den som utfører testen svarer på en rekke spørsmål knyttet til yrkespreferanser, egen kompetanse og aktiviteter/arbeidsoppgaver som fanger interesse innenfor syv ulike søyler:

  • Praktisk-teknisk type (P)

  • Naturfaglig type (T1)

  • Kultur- og samfunnsfaglig type (T2)

  • Kunstnerisk type (K)

  • Sosial-omsorgs type (S)

  • Foretaksom type (F)

  • Ordens type (O)

Når samtlige spørsmål er besvart blir det skrevet ut et resultat som består av en såkalt tobokstavkode, basert på hvilke to søyler man har scoret høyest på. Har man eksempelvis scoret høyest på sosial-omsorgs type og ordens type vil man få tobokstavkode SO. Med denne tobokstavkoden følger det videre en oversikt over typiske egenskaper og sterke sider ved disse to typene. Denne oversikten brukes deretter som et samtaleverktøy for å kartlegge om resultatene samsvarer med testtakerens egne tanker. På denne måten fungerer tobokstavkoden kun som en indikator på testtakerens fremtredende interesseområder, og er ikke er fasit før han/hun sier seg enig i det som står skrevet. Til slutt får man muligheten til å skrive ut en liste over yrker som er tilpasset den tobokstavkoden man har fått, som igjen kan være en hjelp til å til slutt klare å lande på en yrkesretning man ønsker å satse videre på.

Vi på Setpro har gode erfaringer med bruk av Solbergs interessetest, og har også fått gode tilbakemeldinger fra flere deltakere som har gjennomført testen. Særlig går det igjen at testen har vært med på å beskrive gode egenskaper som mange deltakere har glemt at de har, og at den har gitt dem forslag til yrker de ikke hadde tenkt på før. På denne måten at testen i tillegg til å være en hjelp med å finne riktig yrke, også vært en selvtillitsbygger for mange.

corinne-kutz-211251-unsplash.jpg