HAR DU ØNSKE OM Å KOMME UT I JOBB ELLER HAR BEHOV FOR TILPASNINGER I ARBEIDSHVERDAGEN? VI JOBBER MED Å HJELPE DEG TIL Å NÅ MÅLENE DINE FOR ARBEIDSLIVET. SAMMEN MED DEG UTFORSKER VI DINE MULIGHETER OG LAGER PLAN FOR HVORDAN ARBEIDE FOR Å NÅ MÅLET DITT.

 
 
7_krux1hsxm-lindsay-henwood.jpg

AFT

Arbeidsforberedene trening er et tilbud til deg der du får mulighet til å prøve ut egen arbeidsevne, samt styrke dine muligheter for å komme ut i jobb eller utdanning.

Gjennom å være deltaker i AFT gis du mulighet til:

 • Å få tett oppfølging inn mot arbeidsivet
 • Å lære mer om arbeidslivets krav og forventninger til deg som arbeidssøker/arbeidstaker
 • Å lære deg selv å kjenne bedre
 • Å prøve deg ut i arbeidslivet med god oppfølging og trygge rammer
 • Å få mer erfaring når det gjelder planlegging og gjennomføring av planer
 • Å få flere mestringserfaringer i arbeidslivet
 • Å lære å lage gode CV og søknader tilpasset de jobbene du er interessert i.

AFT kan vare i opptil ett år, men kan også utvides til et ytterligere år dersom det er behov for det.


Oppfølging

Oppfølging er et tiltak for deg som er sykemeldt eller jobbsøker, og som trenger individuelt tilrettelagt bistand for å beholde eller få ordinært lønnet arbeid. Oppfølgingstiltaket er også et tiltak for arbeidsgivere som trenger hjelp med å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i jobb.

 • Fokus på dine jobbmuligheter
 • Etablere praksisplass
 • Kartlegging - hva vil føre deg tilbake til jobb?
 • Skrive gode søknader og CV
 • Opprette dialog og samarbeid med arbeidsgiver
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Å komme i kontakt med viktige samarbeidspartnere
 • Veiledning og tilpasset karriereveiledning
 • Å finne ny jobb
 • Skreddersydd opplæring

Våre jobbveiledere har bred erfaring og solid kompetanse innen tilrettelegging, veivalg, arbeidsmarked og inkludering.

5fnmwej4taa-helloquence.jpg

c6hwehygpkm-fabrizio-verrecchia.jpg

AVklaring

Avklaringstiltaket er et individuelt tiltak for deg som er usikker på hva du kan jobbe med og hvor stor arbeidsevne du har, eksempelvis fordi du over en lengre periode har stått utenfor arbeidslivet eller fordi plutselig sykdom og/eller skade har oppstått. Avklaring skal bidra til at du får økt innsikt i dine muligheter i arbeidsmarkedet, og hvilke eventuelle tilretteleggingsbehov du har. 

Avklaringstiltaket varer i hovedsak i fire uker, men kan forlenges til både åtte og tolv uker dersom det er behov for ytterligere kartlegging. 

 • Utarbeiding av aktivitetsplan for veien videre
  Hva er målet ditt, og hvordan skal dette nås? 
 • Karriereveiledning
  Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
 • Helhetlig kartlegging av arbeidsevne og jobbmuligheter
  Fokus på personlige egenskaper, kompetanse, interesser, verdier, erfaringer og kartlegging av eventuelle tilretteleggingsbehov
 • Individuelt tilpasset aktivitet
  Intern- og/eller ekstern praksisutplassering

 

phigyugqpvu-bruno-nascimento.jpg

AKtiv

Siden 2014 har Setpro tilbydd Aktiv til deltakere fra Evje og Hornnes kommune. Kommunen har spesielt ønsket tilbudet for å kunne ivareta deg som for øyeblikket er uten tilknytning til arbeidslivet. Aktiv skal bidra til at du kan ta steg mot selvforsørgelse - jobb eller utdanning.

I Aktiv er det viktig at du som deltaker:

 • Forplikter deg til oppmøte og holder avtaler
 • Gjennomfører planlagt aktivitet
 • Er aktivt med å vurdere fremgangen og til å finne mulige løsninger videre

Gjennom deltakelse i Aktiv forplikter du deg til arbeidstrening i interne eller eksterne læringsarenaer.

Det kan også være aktuelt med økt fokus på andre områder for å komme nærmere arbeidslivet:

 • Språk & arbeidslivsfokus
 • Fokus på jobbsøkerprosessen
 • Yrke- og fagfokus
 • Fokus på mestring av basisferdigheter i arbeidslivet
 • Mestring av hverdagslivet

VTA

Gjennom VTA får du tilbud om en trygg og tilrettelagt arbeidsplass med arbeidsoppgaver tilpasset deg og dine behov. Vårt mål er at arbeidet skal oppleves meningsfullt for deg, og bidra til at du får utvikle dine ressurser og ferdigheter knyttet til arbeidslivet. Vi har arbeidsoppgaver blant annet innenfor disse områdene:

 • Industriell treproduksjon
 • Vaskeri for institusjon/hoteller mm.
 • Catering
 • Kantinearbeid
 • Butikk
 • Kundebehandling
 • Tøysortering
 • Pakkeoppdrag
 • Monteringsoppgaver

I VTA er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skrives konktrakt for arbeidsforholdet hos oss.

l94dwxnkwry-jesse-orrico.jpg