charles-koh-365298-unsplash.jpg

Ta kontakt med oss!

Setpro kvalifiserer jobbsøkere til arbeidslivet - med god hjelp fra det ordinære arbeidslivet.

Gjennom målrettet utprøving i din bedrift forbereder vi våre jobbsøkere på hva du som arbeidsgiver forventer og trenger.

I løpet av utprøving kan både jobbsøker og arbeidsgiver forvente tett oppfølging av våre jobbveiledere - kostnadsfritt for bedriften.

Gjennom et samarbeid med Setpro vil du få:

  • Trygg og kostnadsbesparende rekruttering
  • Motivert arbeidskraft
  • Tett oppfølging og veiledning
  • Informasjon om NAV sine virkemidler
  • Avlastning ved oppfølging av sykemeldte