Avklaring

avklaring.png
 
 

Avklaringstiltaket er et individuelt tiltak for deg som er usikker på hva du kan jobbe med og hvor stor arbeidsevne du har, eksempelvis fordi du over en lengre periode har stått utenfor arbeidslivet eller fordi plutselig sykdom og/eller skade har oppstått. Avklaring skal bidra til at du får økt innsikt i dine muligheter i arbeidsmarkedet, og hvilke eventuelle tilretteleggingsbehov du har. 

Avklaringstiltaket varer i hovedsak i fire uker, men kan forlenges til både åtte og tolv uker dersom det er behov for ytterligere kartlegging. 

Hva består Avklaringstiltaket av?

 • Utarbeiding av aktivitetsplan for veien videre
  Hva er målet ditt, og hvordan skal dette nås? 
 • Karriereveiledning
  Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
 • Helhetlig kartlegging av arbeidsevne og jobbmuligheter
  Fokus på personlige egenskaper, kompetanse, interesser, verdier, erfaringer og kartlegging av eventuelle tilretteleggingsbehov
 • Individuelt tilpasset aktivitet
  Intern- og/eller ekstern praksisutplassering

Dersom du allerede har et arbeidsforhold, kan avklaringen foregå på egen arbeidsplass. Har du ikke et arbeidsforhold, vil avklaringen kunne finne sted enten på intern arena på Setpro, eller eksternt i det ordinære arbeidsmarkedet. Hvor utprøvingen foregår vil være individuelt tilpasset basert på dine behov, interesser og kompetanse. 

 

Har du spørsmål knyttet til Avklaringstiltaket? Ta kontakt!
April Ann Reigstad
Tlf. 469 75 180
E-post: april@setpro.no