Jan Gunnar Østerhus  Daglig leder +47 402 36 140 josterhus@setpro.no Arbeidssted: Valle

Jan Gunnar Østerhus

Daglig leder

+47 402 36 140

josterhus@setpro.no

Arbeidssted: Valle

Kurt Høiland  Avdelingsleder Valle +47 476 83 605 kurt@setpro.no Arbeidssted: Valle

Kurt Høiland

Avdelingsleder Valle

+47 476 83 605

kurt@setpro.no

Arbeidssted: Valle

Benedicte Eidsaa  Jobbveileder Oppfølging, Avklaring og AFT +47 480 69 696 benedicte@setpro.no Arbeidssted: Valle

Benedicte Eidsaa

Jobbveileder Oppfølging, Avklaring og AFT

+47 480 69 696

benedicte@setpro.no

Arbeidssted: Valle

 
Kristin Høiland  Arbeidsleder Valle +47 468 15 092 kristin@setpro.no Arbeidssted: Valle

Kristin Høiland

Arbeidsleder Valle

+47 468 15 092

kristin@setpro.no

Arbeidssted: Valle

Åshild Bryggeså  Arbeidsleder Valle (I permisjon) +47 468 15 092 aashild@setpro.no Arbeidssted: Valle

Åshild Bryggeså

Arbeidsleder Valle (I permisjon)

+47 468 15 092

aashild@setpro.no

Arbeidssted: Valle

Torhild Sangesland  Avdelingsleder vaskeri + 47 412 41 630 sangesland@setpro.no Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Torhild Sangesland

Avdelingsleder vaskeri

+ 47 412 41 630

sangesland@setpro.no

Arbeidssted: Evje, Malmvegen