Jan Gunnar Østerhus  Daglig leder +47 402 36 140  josterhus@setpro.no  Arbeidssted: Evje

Jan Gunnar Østerhus

Daglig leder

+47 402 36 140

josterhus@setpro.no

Arbeidssted: Evje

Kurt Høyland  Avdelingsleder Valle +47 476 83 605  kurt@setpro.no  Arbeidssted: Valle

Kurt Høyland

Avdelingsleder Valle

+47 476 83 605

kurt@setpro.no

Arbeidssted: Valle

Benedicte Eidsaa  Jobbveileder Oppfølging, Avklaring og AFT +47 480 69 696  benedicte@setpro.no  Arbeidssted: Valle

Benedicte Eidsaa

Jobbveileder Oppfølging, Avklaring og AFT

+47 480 69 696

benedicte@setpro.no

Arbeidssted: Valle

Geir Egil Gunnarson Dyrland  Arbeidsleder vaskeri +47 915 73 714  ged@setpro.no  Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Geir Egil Gunnarson Dyrland

Arbeidsleder vaskeri

+47 915 73 714

ged@setpro.no

Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Torhild Sangesland  Avdelingsleder vaskeri + 47 412 41 630  sangesland@setpro.no  Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Torhild Sangesland

Avdelingsleder vaskeri

+ 47 412 41 630

sangesland@setpro.no

Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Harald Jacobsen  Produksjonssjef +47 906 30 609  hajac@setpro.no  Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Harald Jacobsen

Produksjonssjef

+47 906 30 609

hajac@setpro.no

Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Leif Thorkel Sollie  Arbeidsleder industriell treproduksjon +.47 488 51 881  leif.t@setpro.no  Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Leif Thorkel Sollie

Arbeidsleder industriell treproduksjon

+.47 488 51 881

leif.t@setpro.no

Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Torkjell Nordstrand  Arbeidsleder avd. Canada +47 476 11 713  torkjell@setpro.no  Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Torkjell Nordstrand

Arbeidsleder avd. Canada

+47 476 11 713

torkjell@setpro.no

Arbeidssted: Evje, Malmvegen

Nils Gjermund Østerhus  Fagansvarlig, jobbveileder Oppfølging , Avklaring og AFT +47 909 85 550  nils@setpro.no  Arbeidssted: Evje sentrum

Nils Gjermund Østerhus

Fagansvarlig, jobbveileder Oppfølging, Avklaring og AFT

+47 909 85 550

nils@setpro.no

Arbeidssted: Evje sentrum

Gry Fossan  Jobbveileder (I permisjon) +47 459 53 233  gry@setpro.no  Arbeidssted: Evje sentrum

Gry Fossan

Jobbveileder (I permisjon)

+47 459 53 233

gry@setpro.no

Arbeidssted: Evje sentrum

April Ann Reigstad  Jobbveileder Oppfølging og Avklaring +47 469 75 180  april@setpro.no  Arbeidssted: Evje sentrum

April Ann Reigstad

Jobbveileder Oppfølging og Avklaring

+47 469 75 180

april@setpro.no

Arbeidssted: Evje sentrum

Charlotte Wehus Amundsen  Jobbveileder Oppfølging +47 948 80 301  charlotte@setpro.no  Arbeidssted: Evje sentrum

Charlotte Wehus Amundsen

Jobbveileder Oppfølging

+47 948 80 301

charlotte@setpro.no

Arbeidssted: Evje sentrum

Nazir Soltani  Butikkmedarbeider +47 912 69 290 Arbeidssted: UNIK

Nazir Soltani

Butikkmedarbeider

+47 912 69 290

Arbeidssted: UNIK

Khin Me Zi Boi  Renholder +47 902 48 887 Arbeidssted: Evje

Khin Me Zi Boi

Renholder

+47 902 48 887

Arbeidssted: Evje

Gunn Helene Neset  Jobbveileder AFT +47 957 04 021  gunn@setpro.no  Arbeidssted: Evje sentrum

Gunn Helene Neset

Jobbveileder AFT

+47 957 04 021

gunn@setpro.no

Arbeidssted: Evje sentrum

Åshild Bryggeså  Arbeidsleder, Valle  +47 468 15 092 aashild@setpro.no Arbeidssted: Valle

Åshild Bryggeså

Arbeidsleder, Valle

+47 468 15 092

aashild@setpro.no

Arbeidssted: Valle

Emma Kristine Leesland  Veileder, VTA +47 957 00 974  emma@setpro.no  Arbeidssted: Evje

Emma Kristine Leesland

Veileder, VTA

+47 957 00 974

emma@setpro.no

Arbeidssted: Evje

Vegard Nicolaysen  Veileder Aktiv +47 468 27 094  vegard@setpro.no  Arbeidssted: Evje sentrum

Vegard Nicolaysen

Veileder Aktiv

+47 468 27 094

vegard@setpro.no

Arbeidssted: Evje sentrum

Monica Breive  Butikkmedarbeider + 47 908 06 061  Arbeidssted: UNIK

Monica Breive

Butikkmedarbeider

+ 47 908 06 061

Arbeidssted: UNIK

Hege Vennesland Skeie  Veileder, Oppfølging og AFT +47 900 38 134  hege@setpro.no  Arbeidssted: Evje sentrum

Hege Vennesland Skeie

Veileder, Oppfølging og AFT

+47 900 38 134

hege@setpro.no

Arbeidssted: Evje sentrum