AKTIV

 
 

Siden 2014 har Setpro tilbydd Aktiv til deltakere fra Evje og Hornnes kommune. Kommunen har spesielt ønsket tilbudet for å kunne ivareta deg som for øyeblikket er uten tilknytning til arbeidslivet. Aktiv skal bidra til at du kan ta steg mot selvforsørgelse - jobb eller utdanning.

Aktiv handler om din vei videre. Din jobbveileder i Aktiv samarbeider tett med NAV for å kunne gi deg best mulig oppfølging. Sammen med deg lager vi et innhold for aktivitet som gir mulighet for kartlegging av dine ressurser og hvordan bygge på disse for ta aktive steg videre.

I Aktiv er det viktig at du som deltaker:

  • Forplikter deg til oppmøte og holder avtaler
  • Gjennomfører planlagt aktivitet
  • Er aktivt med å vurdere fremgangen og til å finne mulige løsninger videre

Gjennom deltakelse i Aktiv forplikter du deg til arbeidstrening i interne eller eksterne læringsarenaer.

Det kan også være aktuelt med økt fokus på andre områder for å komme nærmere arbeidslivet:

  • Språk & arbeidslivsfokus
  • Fokus på jobbsøkerprosessen
  • Yrke- og fagfokus
  • Fokus på mestring av basisferdigheter i arbeidslivet
  • Mestring av hverdagslivet
  • Koordinering av tjenester