Arbeidsforberedende trening - AFT

 
 

Arbeidsforberedene trening er et tilbud til deg der du får mulighet til å prøve ut egen arbeidsevne, samt styrke dine muligheter for å komme ut i jobb eller utdanning.

Gjennom å være deltaker i AFT gis du mulighet til:

  • Å få tett oppfølging inn mot arbeidsivet
  • Å lære mer om arbeidslivets krav og forventninger til deg som arbeidssøker/arbeidstaker
  • Å lære deg selv å kjenne bedre
  • Å prøve deg ut i arbeidslivet med god oppfølging og trygge rammer
  • Å få mer erfaring når det gjelder planlegging og gjennomføring av planer
  • Å få flere mestringserfaringer i arbeidslivet
  • Å lære å lage gode CV og søknader tilpasset de jobbene du er interessert i.

AFT kan vare i opptil ett år, men kan også utvides til et ytterligere år dersom det er behov for det.