Setpro tilbyr individuell og skreddersydd oppfølging til din vei inn i arbeidslivet.

 

Zeyans erfaring

Setpro har vært en viktig plass for meg. Gjennom Setpro har jeg fått prøvd meg ut i arbeidslivet. Jeg har fått arbeidserfaring her i Norge. Setpro hjelper deg. Setpro er sted for alle folk.

Klikk for å lese mer om hvilke erfaringer Zeyan har med Setpro.

 

 

 

Ringer i vannet

 «Ringer i Vannet» er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

STEN FIKK JOBB SOM BILBERGER!

Etter 1,5 år utenfor det ordinære arbeidslivet, på grunn av sykemelding, ble Sten søkt inn i tiltaket Oppfølging hos Setpro. I dag er Sten ansatt som bilberger hos Redningsverket AS.

Setpro er lokalisert på Evje og i Valle. Vårt arbeidsområde er i kommunene Iveland, Evje- og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.